AntyRAP - �����
��������� � ����
; �����:
  ������:


������������������
������ ������?
 
 
  
���������� ������
�������� ����������� ����� 2010 ���� ����� ��� ��� ������� ostrovdance.ru - ��� �� ����� ���� ��� �����, ����� � ������� ����, ������������� �������� ��� ������������� ���������� ��� �������� ���������� �������� ������������� ��� ������, ��� � ������ �������, �������� � �� ���������� ���-��� �������.
��� ���������� �������������� ��� ��������, �� � ������������ ������� ������ ������ �� ������, ������ � ��� ������� ostrovdance.ru, � �������� � "����������" ��� ��� �����, ��, ����������, �� � ���� ������ �� ����� �������������� ����� ���� ����������.
��, � ������ - �� ��������� �� �������������� �� � ���. ��� ����������� �� � ��� - ����� ������ �������� ������ ��������� �� ����� ��� ������, ���������� �������� ������ ��������������� ��������.

������ ���:
- �� ���������� � ����� �����������-����������� (������� - �������� ��� ������, ������� ���������� ������ ��� ���-���), ���� ������ � ������� ����������� ��������� �������� � ��������� ��������� �����������. ��� ������������� � ������ ������� ��� ��� ��������, ��������� ������� - � ��������������� ������ (� ���� ���������, �� ������������� ���� �� �������, �� ����������� �������) ���������� ���������. ��� ����� ��������� ������ - �� �����! ����� ��������� ���-��� - �������� � ���������������.

- �� ��������� ������������, �� ����������� � ����������� ����������������� (� ��������, ��������� ��� ������) - � ���������, �������� ���������� ������������ �����-���� ���������� ���������� ���������� ������ � ������������ ������� ��� �������� � ������� ��� ����� ������������ � ������� ����������� �����, ����������������� �����, ���� � ����������, �������, ��������� ������������� ����, ����������� ����� � ��������������.

- ��� �������� ���������� � �� ����� ������� ����� (����� - ������� ��������, ����� "������� �����", ������ ����� ��� ������ ���-����, ����������� ������� �, ��������, ��������� ��� ��������) - �� �������� ������� ���� �� �������� � �� �������������� ���������������� ��� ������ � �������� ����������� ���, �� ����� ������������� � �������� ���������������� �������. ���, ��� ����������� ��������������� ������ ��������� � ����� ����������� ������� ���������� ��� ������

���, �������, � ��� �������� ����������� � ������������� ��� ����� ���� ����������, ������� �� ������������ ������ ������������� ����������������� � �������� ���-���� � �������� � ���������� ��� ������� � ���������� � ���, ����� ������� ����� �������� ���� - �����. ���� � ���� ���� ������ ��� ����������� �������� ��������� � ���-���� - ������������� �� ����� ��� ������ - � ����! � ������ ����!

������� �����: 29 ������� 2013 2:28
AntyRAP - ����� �������� � ����:
664 ����, 2594 ���������, 1756 �������������
��������� �������������������� ������������: KennethWek

�������� ����������������������������� ���������
�������, ������

���������� ��������

��������� ������� � ������ � �����

140323KennethWek
29 ������� 2013 0:49

������, �����

���������� ����������� ������� � �����������. �����.

129417������
23 ������ 2013 1:13
������� ��� �� ���� �����

Noize MC

1088sta-sta
13 ���� 2013 15:26

Guf

11101������� ����������
26 �������� 2013 18:53

Slim

422Vi_va
28 ������ 2013 21:56

����� (������)

637linalan
13 ������ 2013 22:46

2517 (��������� 25:17)

641sta-sta
13 ���� 2013 22:41

����

317sta-sta
10 ���� 2012 23:30

�����

440���
4 ���� 2013 13:47

�����/�������

648��������
19 ��� 2013 22:16

5 ���� � F.Y.P.M.

1337������
12 ��� 2013 19:35

������ ��FF � Bad Balance

518DJ 1488
20 ������� 2013 21:24

Loc-Dog

224Tykhon
22 ���� 2013 4:28

��������

636Tykhon
19 ���� 2013 1:01

������

756������� ����������
17 ����� 2013 17:21

Nonamerz

34DJ 1488
9 ������� 2010 15:03

Dolphin (�������)

524���� ��
11 ���� 2013 22:58

����������

220soba_88
20 �������� 2011 19:14

���� �����

318���� ��
1 ���� 2013 13:00

Babangida

517������� ����������
5 ����� 2013 16:47

������ ����

520Tykhon
16 ���� 2013 0:15

AK-47

325hosstel
24 ����� 2012 21:31

Dots Family (����������)

219finno-ug*Ranta
6 ������� 2011 21:28

������� ������

15linalan
10 ������ 2013 22:45

White Hot Ice

49FAQ
18 �������� 2010 18:41

Fike (����)

210tt91
2 �������� 2012 9:59

KREC

724linalan
25 ������ 2013 23:38

�����

314������� ����������
17 ����� 2013 17:21

����� ��

423������� ����������
7 ����� 2013 17:36

���������� ����

14h0per
24 �������� 2010 17:24

Geegun

310������
4 ���� 2011 8:13

�����

210������
28 ���� 2011 11:46

���� ������

27soba_88
6 ������� 2012 0:31

�����

25Jusik
13 ������� 2011 15:28

Dino Mc 47

422Infanta
11 ������� 2012 23:54

���������

110linalan
4 ������ 2013 22:35

���������

16Infanta
11 ������� 2012 23:32

��� ����� (+ Big Black Boots)

26sta-sta
13 ���� 2013 22:48

��� ������� (+ Sixtynine)

1037������
23 ������ 2013 1:12

�������� (Ligalize)

411���� ��
5 ������� 2012 21:33

Le Truk (����)

314������
22 ������ 2013 11:12

Drago

316finno-ug*Ranta
28 �������� 2011 10:55

������

430��������
20 ����� 2013 22:38

St1M

28Andrei
29 ���� 2012 19:18

���� ����

28��������
7 ��� 2013 22:10

�������

13Ridulika
21 ���� 2011 22:30

D.Masta

310������
25 ��� 2013 21:53

������������ (���)

14papirus2012
26 �������� 2010 4:54

DOB Community

35DJ 1488
13 ������ 2013 19:47

G-Style

26������
28 ������ 2013 19:04

������

217����
11 ������ 2013 7:36

Marselle

514Ammia
29 ����� 2012 13:33

Maryjane

13������
26 ���� 2011 14:01

NTL

19keidy
14 ������ 2012 16:36

Oxxximiron

215������
4 ������� 2013 2:08

ST (STo �� ST�)

39������� ����������
24 ������� 2013 17:08

SD

511���� ��
14 ���� 2013 11:56

�������

28sta-sta
15 ���� 2012 12:51

����� ��������

24soba_88
14 ������� 2012 0:45

�������� ����

16Psych0tr0p
4 ������� 2011 13:41

Da B.O.M.B.

11Strannik
6 ���� 2010 2:52

�� ����� ���

14�����������
3 ������� 2010 14:39

Def Joint

14RATM
7 ������� 2011 3:50

Check

28DJ 1488
13 ������ 2013 21:31

����

28linalan
30 ���� 2013 23:05

����� �� ���

13sta-sta
7 �������� 2010 11:50

���������

28soba_88
3 ����� 2012 13:52

Ƹ���� �����

28sta-sta
15 ���� 2012 12:51

����������

12Ammia
15 ����� 2012 22:13

Good Hash Production

13sta-sta
29 ������� 2010 19:24

��������� �����

19�����566
6 ����� 2012 23:11
���������� ���

Eminem

544Malina_V
10 ������� 2013 0:59

50 Cent

415��������� ������
25 ���� 2013 3:56

Onyx

39���
12 ������� 2012 22:57

2pac

418������
20 ���� 2012 23:22

Beastie Boys

513������
17 ���� 2011 12:05

Cypress Hill

417linalan
6 ���� 2013 23:23

Gang Starr

27RATM
4 ������ 2011 17:11

Grandmaster Flash

28������
5 ��� 2013 0:24

Dr. Dre

313SteveJohnson
27 ����� 2012 21:20

Jay-Z

319��������
4 ��� 2013 22:34

X-Zibit

111RATM
14 ������ 2011 3:03

Snoop Dogg

315finno-ug*Ranta
27 �������� 2011 9:45

Wu-Tang Clan

521������� ����������
16 ��� 2011 13:43

Black Eyed Peas

315��������
14 ����� 2013 22:25

House Of Pain

25RATM
18 ������ 2011 13:46
���������� �������

��� ������� ������������ ���-��� �����

512������� ����������
26 ������� 2013 1:01

����������� �������� �����

213finno-ug*Ranta
28 �������� 2011 10:51

��� �������� ��������� ��� �����

313annafil
25 ��� 2013 22:39

����������� ������������ �����������

313������� ����������
4 ��� 2011 17:14

��� ������������ � ���-����

415DJ 1488
13 ������ 2013 21:27
��� ���� ���������

�������

96334Tykhon
27 ������� 2013 15:45

����

221������
28 ������ 2013 16:26

����������� �� ������

420������� ����������
5 ����� 2013 12:53

� ������� ��� ������������� ���������
NEW! � ������� ���� ������������� ���������


����� ���������� �������: 0.0708. ���������� ����������� ��������: 11, ����� ���������� �������� 0.0110
��� ����� ������ ������������ ������ ������� �������� . ��������� ������������ ������ ��������������� ������